Aktuality

 • Ocenění výrazných žákovských osobností
  Dne 2. 6. 2021 proběhlo v Centru volného času ocenění výrazných žákovských osobností. Za naši školu byl nominován žák 9. ročníku David Orlík. Ten tak z rukou starostky městského obvodu Ostrava-Poruba Lucie Baránkové Vilamové a místostarosty Martina Tomáška obdržel pamětní list a poukaz do knihkupectví.
  Blahopřejeme!


  Mohelníková - 13.6.2021 19:52

 • Okresní kolo MO
  Na 1. místě v okresním kole Matematické olympiády žáků 5. tříd se umístila Natálie Indruchová z 5. C.
  Blahopřejeme!


  Mohelníková - 13.6.2021 19:47

 • Den dětí ve druhých třídách
  Děti z 2.A a 2.B se na Den dětí ocitly v Pohádkové říši.
  více

  Mohelníková - 13.6.2021 19:45

 • Pojízdná učebna
  Ve čtvrtek 13. května 2021 jsme ve škole přivítali mobilní učebnu v rámci projektu Tour For The Future.
  více

  Mohelníková - 13.6.2021 19:40

 • Aktuality k uzavření školy


  týden
  prezenční výuka
  distanční výuka - TEAMS
  14.6. - 30.6.2021
  celý I. stupeň
  celý II. stupeň
  -

  Výuka od 8.6.2021:
  - žáci již nemusí mít nasazený respirátor/roušku při vzdělávání, kdy sedí v lavici, pro ostatní případy použití respirátoru/roušky zůstává v platnosti
  - výuka tělesné výchovy je možná v tělocvičně pro max. 30. osob


  TESTOVÁNÍ
  - testování žáků probíhá jen 1x týdně, tj. běžně v pondělí před 1. vyučovací hodinou
  - žáci, kteří nebyli hromadně testováni v pondělí, se při příchodu do školy nahlásí na vrátnici a budou odvedeni pověřeným zaměstnancem do testovací místnosti
  - informace k testování pro rodiče z MŠMT >>> odkaz <<<
  - testovat se nemusí žáci, kteří prodělali COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuběhlo víc než 180 dní. Tuto skutečnost musí žák doložit lékařským potvrzením.

  - OŠETŘOVNÉ informace
  - ve škole pro ochranu dýchacích cest lze použít jen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou ústenku) splňující normu ČSN EN 14683+AC.

  aktualizováno 8.6.2021 - 7:01
  Kazický - 13.10.2020 20:48

  stránky: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7