Aktuality

 • Výroční zpráva za šk. rok 2019/2020
  24.9.2020 školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020.


  Kazický - 25.9.2020 07:15

 • Ředitelské volno 25.9.2020
  V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 pro 5., 6., 7., 8. a 9. ročník ředitelské volno z organizačních důvodů.


  Kazický - 23.9.2020 12:31

 • Platná opatření ve škole
  Přehled nejdůležitějších opatření pro vaši lepší orientaci:

  - žáci a zaměstnanci: povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušku) ve společných prostorech školy
  - během výuky na I. stupni mohou dobrovolně ve výuce žáci i zaměstnanci nosit ochranu dýchacích cest (roušku) - doporučeno
  - během výuky na II. stupni mají žáci i zaměstnanci povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušku)
  - návštěvníci školy: povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušku) ve vnitřních prostorech školy
  - bezodkladně po příchodu do školní budovy si vydezinfikovat ruce nebo umýt ruce teplou vodou a mýdlem
  - zákaz vstupu osob s příznaky respiračního onemocnění  Kazický - 10.9.2020 07:05

 • Roušky během výuky už od zítřka
  S platností od 18.9.2020 jsou na druhém stupni (6. ročník a výš) povinné roušky nebo jiná ochrana dýchacích cest i během výuky. Mimořádné opatření právě zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.


  Kazický - 17.9.2020 14:14

 • Výsledky voleb do školské rady
  10.9.2020 byli do Školské rady za zákonné zástupce žáků zvoleni:
  1. Mgr. Lucie Skulinová
  2. Mgr. Zuzana Hurtová

  10.9.2020 byli do Školské rady za pedagogické pracovníky školy zvoleni:
  1. Mgr. Hana Krejčová
  2. Mgr. Markéta Kučerová

  Děkujeme všem rodičům a pedagogům, kteří se účastnili voleb a zvoleným kandidátům gratulujeme.

  Školská rada v novém složení začne pracovat od 1.10.2020.


  Kazický - 15.9.2020 20:34

  stránky: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7