Aktuality

 • Aktuality k uzavření školy


  týden
  prezenční výuka
  distanční výuka - TEAMS
  10. - 14.5.2021
  1.A, 1.B, 3.B, 4.A, 5.B a 5.C
  7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C
  2.A, 2.B, 3.A, 4.B a 5.A
  6.A, 6.B, 7.C, 9.A a 9.B
  17. - 21.5.2021
  celý I. stupeň
  6.A, 6.B, 7.C, 9.A a 9.B
  7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C

  Výuka od 10.5.2021:
  - rodiče žáků 2. stupně mají od vedení školy informace o podmínkách prezenční výuky, umístění tříd a průběhu prvního dne
  - rodiče 1. stupně dostanou od třídních učitelů informaci o změně nástupu a umístění třídy
  - za dobrého počasí bude probíhat výuka TV venku bez roušek


  TESTOVÁNÍ
  - testování žáků I. stupně probíhá jen 1x týdně, tj. běžně v pondělí 1. vyučovací hodinu
  - testování žáků II. stupně probíhá jen 2x týdně, tj. běžně v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu
  - informace k testování pro rodiče z MŠMT >>> odkaz <<<
  - průběh testování >>> odkaz <<<

  - OŠETŘOVNÉ informace
  - ve škole pro ochranu dýchacích cest lze použít jen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou ústenku) splňující normu ČSN EN 14683+AC.

  - žáci 6. a 8. ročníku obdrží tištěný výpis za první pololetí škoního roku 2020/2021 až po návratu do školy


  aktualizováno 11.5.2021 - 14:20
  Kazický - 13.10.2020 20:48

 • Výsledek zápisu 2021
  >>> výsledek zápisu <<<

  Zákonní zástupci, kteří požádali o odklad povinné školní docházky, budou vyzvání k doložení chybějících dokladů nebo je kontaktuje referentka školy. V případě žádostí o přijetí dětí, které 1.9.2021 nedovrší šesti let, budou zákonní zástupci kontaktováni školou a bude dohodnutý další postup.


  Kazický - 22.4.2021 15:52

 • Zápis do 1. třídy
  Zápis proběhne 12.4. - 20.4.2021.  >>> podrobnosti k zápisu <<<  Kazický - 9.3.2021 09:39

 • Výroční zpráva za šk. rok 2019/2020
  24.9.2020 školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020.


  Kazický - 25.9.2020 07:15

 • Roušky během výuky už od zítřka
  S platností od 18.9.2020 jsou na druhém stupni (6. ročník a výš) povinné roušky nebo jiná ochrana dýchacích cest i během výuky. Mimořádné opatření právě zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.


  Kazický - 17.9.2020 14:14

  stránky: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7