Aktuality

 • Krajské kolo Logické olympiády
  Lukáš Staník, žák 9. B, postupuje do celostátního kola Logické olympiády, které proběhne v Míčovně Pražského hradu, a Petr Kubiczek (5.B) obsadil v krajském kole LO 15. místo.
  Blahopřejeme!


  Mohelníková - 5.11.2018 18:20

 • Zakletá třída

  Po podzimních prázdninách, první listopadový den, za krásného slunečného rána, jsme vstoupili do zcela jiné třídy. Zakleté třídy.
  více

  Mohelníková - 5.11.2018 08:38

 • Oznámení ředitele školy

  V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na čtvrtek 15. 11. 2018 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky pitné vody. Škola, jídelna i družina budou uzavřeny.

  Kazický - 2.11.2018 09:17

 • Oslavy 100 let vzniku republiky  Mohelníková - 26.10.2018 12:56

 • Koloběžky pro Školu podporující zdraví
  Na jaře minulého školního roku se naší škole podařilo získat finanční příspěvek firmy BONATRANS GROUP, a.s. 20 000 Kč na zakoupení koloběžek pro děti 1. stupně ZŠ.
  více

  Mohelníková - 25.10.2018 20:09

  stránky: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7