Aktuality

Matematický klokan 2018

V kategorii Cvrček soutěžili žáci druhých a třetích tříd, v kategorii Klokánek žáci čtvrtých a pátých tříd, v kategorii Benjamín žáci šestých a sedmých tříd a v poslední kategorii Kadet žáci osmých a devátých tříd.

V kategorii CVRČEK se umístili na prvních třech místech tito cvrčci:
1.místo: Marianna Plšková, 76 b, 3. A
2.místo: Adina Mikesková, 75 b, 3. A
3.místo: Simona Balcarová, 74 b, 3. A


V kategorii KLOKÁNEK jsou na prvních místech tito klokánci:
1.místo: Michal Kubiczek, 108 b, 5. B
2.místo: Daniel Franek, 104 b, 5. A

V kategorii Benjamín vypadá umístění takto:
1.místo: Natálie Bezecná, 84 b, 7. B
2.místo: David Orlík, 76 b, 6. B
3.– 4. místo: Zuzana Münste
rová, 7. B a Jakub Slazyk, 6. B 75 b

V kategorii Kadet se umístili na prvním až třetím místě:
1.místo: Lukáš Staník, 98 b, 8. B
2.místo: Adam Kattan, 73 b, 9. B
3.místo: Filip Hort, 72 b, 9. B

Všem výhercům blahopřejeme!


Mohelníková - 26.3.2018 14:05

zpět