Aktuality

Erasmus+

Hlavním záměrem pro realizaci tohoto projektu bylo získat nové zkušenosti a znalosti v oblasti nových a moderních metod vzdělávání a lépe tak reagovat na potřeby jednotlivců i společnosti. V této nastoupené cestě bychom rádi pokračovali a doufáme, že se nám podaří získat další prostředky z grantů tak, aby se kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mohli zúčastnit i další učitelé a časem snad i žáci.

Dva pedagogové odcestovali na Maltu, kde se vyučující cizího jazyka zúčastnila odborného metodického kurzu The Playground Classroom: Methodology for Primary Level a vyučující přírodovědných předmětů konverzačního kurzu v ES Malta.
V německém Lindau se v jazykové škole Dialoge zúčastnila kombinovaného metodicko-konverzačního kurzu vyučující jazyka německého.
V Irsku se v Dublinu v jazykové škole CES zúčastnil konverzačního kurzu angličtiny ředitel školy.
Ve Velké Británii absolvovala metodický kurz zaměřený převážně na CLIL v jazykové škole CES Edinburgh vyučující z 1. stupně naší základní školy.

Mgr. Květa Kadlčáková


jedna ze škol


poznávání kultury


Název projektu: Zdokonalování jazykových, komunikačních a metodických kompetencí pedagogů základní školy
Délka projektu: 1.7.2017 - 30.9.2018


Mohelníková - 27.9.2018 14:56

zpět