Aktuality

Sběr kaštanů a žaludů

Díky pilným sběračům se i letos podařilo nasbírat přes 3 tuny kaštanů a žaludů, které byly odvezeny do obory na Bílou a Mysliveckému spolku Potůčky Písek.

Do sběru se zapojilo celkem 175 dětí z prvního i druhého stupně.

Nejaktivnější třídy:
4. A 467kg 20kg na žáka
2. A 498kg 19kg na žáka
1. A 236kg 11kg na žáka

Všem, kteří se na organizaci sběru podíleli, děkujeme za spolupráci.

Mgr. Markéta Kučerová


Mohelníková - 30.9.2018 10:51

zpět