Aktuality

Koloběžky pro Školu podporující zdraví

Firma BONATRANS GROUP, a.s. každým rokem vypisuje výběrové řízení na poskytnutí finančního daru na různé aktivity až do výše 20 000 Kč. Ve velké konkurenci se naší škole podařilo získat celou částku. S nabídkou projektu přišel pan Miloslav Koška (zaměstnanec firmy, otec žákyně Karolíny Koškové ze třídy 3.C), který kromě této nabídky pravidelně spolupracuje s třídní učitelkou a vychovatelkou ŠD.

Díky štědrému příspěvku firmy BONATRANS GROUP, a.s. mohla naše škola zakoupit 10 ks koloběžek, 10 ks bezpečnostních přileb a 1 reflexní vestu.

Koloběžky jsou pravidelně využívány jako volnočasová aktivita v rámci činnosti školní družiny, jsou rovněž k dispozici ostatním žákům 1. stupně ZŠ v dopoledních hodinách jako doplněk dopravní výchovy podle školního vzdělávacího programu školy. Koloběžky jsou využívány na školním pozemku i na nedalekém dopravním hřišti při MŠ Ukrajinská. Získáním koloběžek je dětem umožněno naučit se jezdit na koloběžce (zejména dětem ze sociálně slabších rodin) či se v této činnosti zdokonalovat a blíže se seznámit s pravidly bezpečnosti silničního provozu z pohledu řidiče i chodce.

Jízda na koloběžce je dobrý způsob jak děti více zapojit do pohybových aktivit, které jsou pro současnou generaci dětí důležité vzhledem k narůstající obezitě mezi nimi. Děti ze školní družiny od jara pravidelně trénovaly, aby svoje dovednosti předvedly na dopravní soutěži, která pro ně byla uspořádána v říjnu na nedalekém dopravním hřišti (ve spolupráci s MŠ a Městskou policií).

Mgr. Marcela Šelleová, tř. učitelka 3.C
Jitka Tycarová, vychovatelka 5. oddělení ŠD


Mohelníková - 25.10.2018 20:09

zpět