Aktuality

Školní kolo Pythagoriády

Žáci řešili 15 úloh, za které mohli získat maximálně 15 bodů, tzn. jeden bod za každou správně vyřešenou úlohu. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá alespoň 10 bodů.

Jak vypadá umístění?

5. ročník:
1. místo: Alice Štěpánková 5. A, 14 b
2. místo: Natálie Lászlóová 5. A, 12 b
3.- 4. místo: Petr Kubiczek 5. B a Jakub Markovič 5. A 11 b
Dalšími úspěšnými řešiteli jsou Aneta Klozíková 5. B, Matěj Nevrlý 5. B a Barbora Šáchová z 5. C s 10 b

6. ročník:
1.-3. místo: Matěj Skulina 6. B 11 b
Daniel Franek 6. B 11 b
David Hyvnar 6. B 11 b
Dalšími úspěšnými řešiteli jsou Bára Janošková a Petr Hruška z 6 B 10 b

7. ročník:
1. místo: Tobiáš Bousek 7. B 13 b
2. místo: Zuzana Šáchová 7. B, 11 b
3. místo: David Orlík 7. B, 10 b

8. ročník:
1. místo: Ondřej Poštulka 11 b

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!


Mohelníková - 11.4.2019 14:51

zpět