Aktuality

Novoroční vystoupení ŠD

Chtěla bych pochválit všechny děti z 2. oddělení ŠD a kroužku country tanců, které připravily svým rodičům pěkné vystoupení v CVČ na Vietnamské ulici. I když mnohé děti přicházely na pódium s obavami a trémou, všem se jejich výstup povedl a diváci je odměnili bouřlivým potleskem.
Poděkovat bych chtěla také Elišce Kopečné, Marušce Nagyové a Kačence Staňkové, které dětem pomáhaly s převlékáním kostýmů a bez kterých bych se při této akci neobešla.

Velký dík patří i rodičům, kteří mi pomohli s přípravou kostýmů, s konečným úklidem a odvozem zavazadel.

p. vychovatelka Šárka Sýkorová


Mohelníková - 29.1.2020 20:19

zpět