Aktuality

Školní kolo Pythagoriády

Žáci řešili 15 úloh, za které mohli získat maximálně 15 bodů, tzn. jeden bod za každou správně vyřešenou úlohu. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá alespoň 10 bodů.

Jak vypadá umístění?

5. ročník:
1. místo: Matěj Béreš 5. B, 12 b
2. – 6. místo: Lucie Klímová, Adéla Mikulková, Marianna Plšková, František Šebesta (5. A), Karla Musilová (5. B) 11 b
Další úspěšnou řešitelkou je Marie Nagyová (5. A) s 10 b

V 6. ročníku nebyl žádný úspěšný řešitel.

7. ročník:
1. – 2. místo: Ema Holušová a Petr Hruška (7. B), 11 b
3. místo: Daniel Franek (7. B), 10 b

8. ročník:
1. místo: Zuzana Šáchová, 8. B 13 b
2. místo: Jakub Slazyk, 8. B 12 b
3. místo: David Orlik, 8. B 10 b

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!


Mohelníková - 2.2.2020 19:45

zpět