Aktuality

Soustředění country tanců

Kvečeru přicházeli, někteří i se svými odvážnými rodiči, ubytovali se ve třídě a už netrpělivě očekávali začátek. Velmi nás potěšilo, že si s námi přišli zatančit i někteří bývalí členové kroužku. V sobotu večer se na malé i větší tanečníky přišli podívat i ostatní rodiče a sourozenci. Po krátkém vystoupení kroužku byli i tito vtaženi do víru tance. Všem návštěvníkům se tanec moc líbil, ale přiznali, že netušili, jak moc je to náročné.

Chtěla bych pochválit všechny děti, které se soustředění zúčastnily, poděkovat bývalým členům kroužku za krásnou atmosféru, kterou nám vytvořili, ale největší dík patří rodičům, kteří mi pomohli při akci a zejména po ukončení s úklidem stolů, lavic a podobně.

p. vychovatelka Šárka Sýkorová


Mohelníková - 2.3.2020 17:31

zpět