Aktuality

Začínáme 1.9.

1. ročník
8:00 - 8:10 slavnostní zahájení před školou (v případě špatného počasí proběhne v jednotlivých prvních třídách v hlavní budově)
8:10 - 8:20 vstup žáků s třídními učiteli do tříd za doprovodu rodičů
8:20 - 8:45 žáci 1. ročníku jsou ve třídě jen s třídním učitelem a asistentem pedagoga; informační schůzka školní družiny pro rodiče

2. - 9. ročník
8:00 - 8:45 slavnostní zahájení školního roku v jednotlivých třídách

Školní jídelna vaří až od středy 2.9.2020.

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením:
- musí mít rodiče žáků 1. ročníku ve školní budově nos a ústa zakryty rouškou
- do školní budovy nebudou vpuštěni další příbuzní žáků 1. ročníku
- rodiče žáků 2. - 9. ročníku nebudou do školní budovy vpuštěni s výjimkou pozvaných rodičů a rodičů nových žáků
- žáci si po vstupu do školní budovy musí ruce umýt teplou vodou a mýdlem nebo vydezinfikovat mimo žáky 1. ročníku
- návštěvníci, kteří vstupují do školy, se musí zapsat do návštěvního sešitu a při pohybu v budově musí mít zakrytá ústa a nos rouškou

Děkujeme za pochopení.


Kazický - 28.8.2020 20:46

zpět