Aktuality

Pojízdná učebna

Žáci 8. B měli možnost seznámit se s technologií 3D tisku v programu Tinkercad, od návrhu projektu až po tisk vlastního výrobku.

Druhá část dopoledního programu probíhala ve škole, kde se žáci pod vedením kariérových poradkyň bavili o volbě povolání a kariérovém poradenství.

Na závěr se s celým projektem, mobilní učebnou v kamionu a 3D tiskárnami měli možnost seznámit také pedagogičtí pracovníci.


Mohelníková - 13.6.2021 19:40

zpět