Aktuality

Projekt

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita 7.2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 7.2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko – výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena spolupráce mezi vědecko – výzkumnými institucemi a mezinárodními týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu.

KOMU JE PROJEKT URČEN?
odborným pracovníkům výzkumných a vývojových institucí,
akademickým a ostatním odborným pracovníkům vysokých škol,
studentům vysokých škol,
zájemcům o vědecko-výzkumnou práci,
pedagogickým pracovníkům základních a středních škol.
Mohelníková - 27.6.2014 14:33

zpět