Družina

PROVOZ ŠD
   pondělí    6:00 - 7:40      11:40 - 17:00
   úterý       6:00 - 7:40      11:40 - 17:00
   středa     6:00 - 7:40      11:40 - 17:00
   čtvrtek     6:00 - 7:40      11:40 - 17:00
   pátek      6:00 - 7:40      11:40 - 16:30

Vychovatelky
   Petra Robenková 1. oddělení - vedoucí vychovatelka
   Šárka Sýkorová      2. oddělení
   Martina Kopečná    3. oddělení
   Gabriela Makuchová    4. oddělení
   Jitka Tycarová    5. oddělení
   Libuše Golombková    6. oddělení
   Barbora Nevřelová   7. oddělení

Poplatky
   číslo našeho účtu:   15325/5500
   konstantní symbol:  379
   specififký symbol:   9999
   variabilní symbol:    získáte od vychovatelky daného oddělení
   úhrada:                   1300,- Kč za školní rok
         - formulář na prominutí poplatku za školní družinu -

Kontakty
   telefon: 596 962 035, 596 962 034 (15:00 - 17:00)


Další informace

   V případě příznivého počasí v době od 14:00 do 15:00 jsme s dětmi venku. Prosím vybavte své dítě vhodným sportovním oblečením.

   Pokud má dítě odejít ze ŠD mimo obvyklou dobu, musí mít dítě omluvenku s těmito údaji:
      - datum odchodu
      - čas odchodu
      - dodatek: Od této doby přebírám za dítě zodpovědnost.

   Upozorňujeme rodiče, že jsou odpovědni za odchod dětí do kroužků, které neorganizuje ŠD.