Školní hřiště


Škola má venkovní hřiště dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Přestože již deset let existuje projekt na jeho rekonstrukci, nepodařilo se doposud sehnat dostatek finančních prostředků na jeho realizaci. V lednu 2019 došlo k významnému posunu, protože na setkání veřejnosti se zástupci obce byl stanoven termín pro dokončení rekonstrukce na rok 2021. Co se kolem našeho hřiště děje, budeme zveřejňovat na tomto místě.

  • 18.2.2019 - proběhla obhlídka aktuálního stavu hřiště pracovním týmem na místě a škola předala zřizovateli nový situační náčrt hřiště

  • 8.2.2019 - proběhla koordinační schůzka za přítomnosti starostky Ing. Lucie Baránkové Vilamové, Ph.D., místostarosty Mgr. Martina Tomáška, Ph.D., místostarostky Mgr. Petry Brodové, MPA a ředitele školy Ing. Aleše Kazického

  • únor 2019 - v radničním zpravodaji PRIO vyšel článek věnovaný našemu hřišti s titulkem Dobrá zpráva pro žáky i učitele: hřiště bude!

  • 7.1.2019 proběhlo setkání veřejnosti se zástupci obce a vedení školy

  • 3.7.2019 zahájení práce na projektu (pracovní schůzka, zaměřování hřiště)

  • 28.8.2019 pracovní schůzka s projektantem

  • 4.12.2019 - proběhla poslední pracovní schůzka s projektanty, na které byl odsouhlasen návrh hřiště. Projektová dokumentace bude dokončena v průběhu ledna 2020. Plánovaný termín rekonstrukce, rok 2021, zůstává nadále v platnosti.

  • 31.5.2021 - předpokládané datum zahájení stavebních prací (může být posunuto vzhledem k počasí).