Jídelna
- informace -

Platby - jen bezhotovostně
   Číslo našeho účtu: 15325/5500
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: získáte u vedoucí kuchyně

Ceny stravného - červen 2018

   Svačina:                               273 Kč
   Oběd žáci 6 - 10 let:               493.5 Kč
   Oběd žáci 11 - 14 let:             535.5 Kč
   Oběd žáci 15+ a studenti OA: 577.5 Kč
   Oběd cizí strávníci:                 1428 Kč

   Počet stravovacích dnů: 21
   Stravovací karta: 35 Kč


Ceny stravenek
   - žáci 6-10 let ....................23,50 Kč
   - žáci 11-14 let ..................25,50 Kč
   - žáci 15 a více let...............27,50 Kč
   - studenti OA, SOŠOOM, SŠSaP.......27,50 Kč
   - Cizí strávníci stravující se v naší jídelně ....67,-- Kč
   - Cizí strávníci odnášející si jídlo domů ........68,-- Kč
   - SVAČINKA................13,00 KČ
- stravovací karta........40,-- Kč
- stravovací čip..........135,-- Kč
AKTUÁLNĚ

Výdej obědů od pondělí 25. června do čtvrtka 28. června 2018 bude ukončen vždy ve 13:00 hodin.

Výdej obědů v pátek 29.6.2018 - 9:00 až 10:00

Sledujte prosím na serveru WWW.STRAVA.CZ zda je Vaše dítě přihlášeno do konce měsíce. Strávník je ke stravě přihlášen 25. dne v měsíci na následující měsíc do výše svého konta. Pokud na kontě strávníka není dostatek peněz nemůže být přihlášen na celý měsíc.

Přihlásit nebo odhlásit stravu na měsíc červen 2018 můžete naposledy ve středu 27. června 2018 do 8.00 hodin. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel, z důvodu vyúčtování stravného. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ -
 • Od 13.12.2014 školní jídelny musí podávat informace o alergenech, které se mohou vyskytnout ve stravě. Více informací najdete zde.
 • ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU A PŘÍTOMNÝCH ALERGENŮ JE VYHRAZENA
 • Pro odhlašování stravy můžete využít i mobilní aplikaci pro Android. Aplikaci nazleznete na Google Play.

 • POKLADNÍ HODINY - DENNĚ od 7.30 do 9.00 hodin
 • Důležité upozornění ředitele školy ke školnímu stravování Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci (vyhláška107/2005sb). Pokud se žák stravuje v době nepřítomnosti ve škole(odebere oběd do jídlonosiče), má povinnost tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a strava mu bude účtována v plné výši tj. + 35,78 Kč na jeden oběd k dotované ceně stravenky(vč. 15%DPH). Žádáme tímto zákonné zástupce, aby plnili svou povinnost a odhlašovali své děti v případě jejich nepřítomnosti ve škole. Porušení tohoto pravidla bude zjišťováno a rozdílná částka vymáhána a to i v případě, že oběd nebude vyzvednut.


  Odhlašování ze stravování je možné vždy do 13.30 hodin předcházejícího pracovního dne telefonicky nebo na www.strava.cz , na pondělí se můžete odhlašovat až do 8.00 v pondělí.
 • Při platbě z účtu jsou žáci vždy automaticky přihlášeni na další měsíc. Pokud se zákonný zástupce rozhodne v následujícím měsíci dítě nestravovat, je nutno dítě obvyklým způsobem ze stravování odhlásit.


 • MÁME ZPROVOZNĚNO ODHLAŠOVÁNÍ PO INTERNETU SPOLU S OSTATNÍMI SLUŽBAMI - INFORMACE U VEDOUCÍ ŠJ A WWW.STRAVA.CZ (číslo zařízení: 4740)


  Způsob platby:
 • bezhotovostně

 • PRVNÍ PLATBU MŮŽETE ZAPLATIT NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI

  Termín platby na měsíc
 • 20. den předchozího měsíce. To znamená, 20. ZÁŘÍ NA ŘÍJEN, platby došlé v říjnu jsou na listopad.
 • pokud na účtu strávníka nejsou žádne peníze, nemůže být přihlášen.
 • zaplatíte-li později, zatelefonujte na č. 596962034 a budete přihlášeni individuálně od kterého dne budete chtít.  MLÉČNÉ KREDITKY

  Ceny kreditek:
 • Minimální částka k dobití kreditu je 100,-- Kč.

  Jak nabít kartu:
 • Platebním příkazem na účet číslo 5015017799/5500. VS je číslo z přední strany karty. více informací

  Ověření zůstatku kreditu:
 • Kredit si můžete ověřit na stránkách provozovatele automatu automaty.come.cz.

  Místo výdeje nových kreditek:
 • Kancelář vedoucí školní jídelny

  Umístění automatu:
 • Vstupní koridor ZŠ.

  Další informace:
 • Více informací o výrobcích a provozu automatu naleznete na stránkách www.happysnack.cz.