Projekty

Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Projekt byl primárně zaměřen na modernizaci vybavení 12-ti základních škol nacházejících se na území MOb Poruba. Výstupem projektu je dostatečné materiálně-technické vybavení základních škol s následným zkvalitněním a modernizací základního vzdělávání na území MOb Poruba tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje, moderním výukovým metodám a odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Zároveň bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno zázemí pro poskytování komunitních služeb žáků škol.Virtuální prohlídka učeben