Projekty

Cesta objevů
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0038Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR

Cílem projektu je zvyšování kvality počátečního vzdělávání se zaměřením na podporu zvýšení zájmu žáků o fyziku a chemii, což jsou základní stavební kameny pro veškeré technické obory.


Veškeré pracovní listy a metodické materiály lze získat po dohodě s vedením školy nebo správcem sbírky fyziky.


Vybrané pracovní listy pro žáky

fyzika 8. ročník

 • Základní fyzikální měření - pracovní list - tabulka měření
 • Rychlost pohybu tělesa - pracovní list
 • Jednoduché stroje - pracovní list
 • Součinitel smykového tření - pracovní list
 • Metody pro určení objemu pevného tělesa - pracovní list

  fyzika 9. ročník
 • Teplo přijaté a odevzdané při tepelné výměně - pracovní list
 • Měrné skupenské teplo tání - pracovní list
 • Jednoduché a rozvětvené elektrické obvody - pracovní list
 • Měření el. proudu a napětí v jednoduchém elektrickém obvodu - pracovní list
 • Elektrický odpor rezistoru - pracovní list
 • Elektromagnetické jevy - pracovní list

  chemie 8. ročník
 • Filtrace směsí za použití různých druhů filtr - pracovní list
 • Krystalizace různých druhů solí - pracovní list
 • Rychlost chemické reakce - pracovní list
 • Určování pH za použití titrace - pracovní list

  chemie 9. ročník
 • Vytěsňování kovů z roztoků jejích solí - pracovní list
 • Galvanický článek - pracovní list
 • Důkaz dusíku v organických sloučeninách - pracovní list
 • Vlastnosti organických látek - pracovní list

  Zprávy a fotografie
 • zpráva o záverečné konferenci 19.6.2014
 • zpráva o exkurzi v přečerpávací elektrárně 3.6.2014
 • fotografie z exkurze 2.6.2014
 • fotografie z exkurze 10.10.2013
 • zpráva o exkurzi v technickém muzeu a JE 10.10.2013
 • fotogalerie ze vzdělávacího pobytu 23.-27.9.2013
 • reportáž ze vzdělávacího pobytu 23.-27.9.2013
 • nová učebna fyziky a chemie 27.1.2013
 • fotografie z měření rychlosti 8. ročníku 17.10.2012
 • fotografie z exkurze 18.9.2012
 • exkurze v přečerpávací elektrárně 18.9.2012
 • exkurze v přečerpávací elektrárně 31.5.2012
 • návštěva planetária v Ostravě 11.5.2012