Projekty

Podpora inkluze
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005711
Termín realizace: 1.9.2017 - 31.8.2019


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a státním rozpočtem ČR

Projekt je zaměřen na : osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních aktivit.


Realizované a podpořené aktivity
  • Čtenářský klub I. - od 1.9.2017
  • Čtenářský klub II. - od 1.9.2017
  • Klub deskových her I. - od 1.9.2017
  • Klub deskových her II. - od 1.9.2017
  • Šachový klub - od 1.9.2017

    Zprávy a fotografie