Projekty

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015

     V březnu až dubnu a listopadu až prosinci roku 2015 se 1289 žáků 1. stupně z dvanácti porubských základních škol zúčastnilo ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015“, na jehož financování se podílel také Státní fond životního prostředí České republiky.
     Celkem třináct turnusů ozdravných pobytů se konalo v rekreačním středisku Mikulčin Vrch v Bílých Karpatech (Rekreační a školicí středisko Kopánky), v horské osadě Rejvíz v Jeseníkách (Penzion Rejvíz) a v turistickém středisku Malá Morávka v Beskydech (Hotel Neptun).
     Cílem projektu bylo zlepšení zdravotního stavu žáků navštěvujících 1. stupeň základních škol městského obvodu Poruba a posílení jejich environmentálního vědomí pomocí ekologicky zaměřeného programu, který byl v rámci ozdravných pobytů realizován.
     Celkové náklady ozdravných pobytů činily cca 7,5 mil. Kč, z toho Státní fond životního prostředí České republiky poskytl dotaci ve výši cca 4,6 mil. Kč.
     Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.