Pro rodiče
- informace -


 • Informační systém školy
        

 • Škola podporující zdraví
     - zdravé učení
     - otevřené partnerství
     - pohoda prostředí
     - respekt k potřebám jednotlivce
     - komunikace a spolupráce uvnitř školy i s jejími partnery
     - povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku

 • Školní vzdělávací program
     - 1., 2., 3., 4. a 5. ročník
     - 6.A, 6.C, 7.A, 8.A a 9.A
     - 6.B, 7.B, 8.B a 9.B - s rozšířenou výukou matematiky


  Co to znamená?
     - přiblížení tajů matematiky zábavnou formou
     - výuka informačních a komunikačních technologií
     - dlouhodobá péče o žáky s poruchami učení
     - komunikativní prostředí založené na důvěře
     - spolupráce s rodiči
     - primární prevence sociálně-patologických jevů
     - humanitární akce (Adopce na dálku - Bangbaby, charitativní sbírky)
     - projektové dny
     - environmentální výchova (třídění odpadu, sběr kaštanů a papíru)
     - týdenní vzdělávací pobyt pro žáky 6. ročníku s programem zaměřeným na podporu přírodovědných předmětů
     - spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity